Vipps i terminal

Bestill merking til din butikk.

vipps_i_terminal_vippetass1.png

Send kodeord VIPPS TERMINAL og navn + adresse til 27400

Sjekk at du oppgir riktig adresse, så kommer posten frem :)